• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
  • Zadzwoń: +48 609 238 481
  • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Komunikacja

Komunikacja

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne:
  • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów.
Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne:
  • AC ― ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku), a także od utraty pojazdu wskutek kradzieży,
  • Assistance – pomoc na terenie Polski lub Europy w przypadku awarii, wypadku, przebicia opony, braku paliwa z możliwością holowania, podstawienia auta zastępczego lub zorganizowania noclegu na czas naprawy auta,
  • NNW ― ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
  • Szyby – ubezpieczenie szyb samochodowych,
  • Ochrona zniżek – gwarancja braku utraty zniżek po szkodzie,
  • Bagaż – ubezpieczenie przewożonego bagażu.