• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
 • Zadzwoń: +48 609 238 481
 • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Majątek

Majątek

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą być:
 • domy lub mieszkania,
 • domy w budowie,
 • lokale gospodarcze,
 • domki letniskowe,
 • budynki gospodarcze czy garaże,
 • ogrodzenia,
 • elementy działki,
 • ruchomości domowe i stałe elementy,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty szklane.
Ryzyka, jakie może zawierać polisa to:
 • Mury i stałe elementy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Stałe elementy nieruchomości od kradzieży i dewastacji,
 • Ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem, rozboju,
 • Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym (np. zalanie sąsiada),
 • Sprzęt elektroniczny od przepięć (np. uszkodzenie w wyniku uderzenia pioruna),
 • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
 • Assistance (np. pomoc: ślusarza, hydraulika, dekarza, szklarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych).

Ubezpieczeniem może być objęta nieruchomość będąca zarówno własnością jak i przedmiotem najmu bądź z cesją na bank.