• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
  • Zadzwoń: +48 609 238 481
  • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Rolnicze

Rolnicze

  • Uprawy – to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy,
  • OC Rolnika – Obejmuje zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych,
  • Maszyny rolnicze – Uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież maszyny rolniczej,
  • Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.