• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
  • Zadzwoń: +48 609 238 481
  • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Spółki i DG

Spółki i DG

Zeznania roczne

PIT 36, PIT 37 oraz inne występujące w polskim prawie podatkowym

Wybór rodzaju działalności

Rejestracja spółek prawa handlowego i działalności gospodarczych

Obsługa księgowa stowarzyszeń

Stowarzyszenia oraz fundacje i pełna księgowość
85 %

ZWROTÓW

osoby fizyczne

Zeznania roczne

Biuro rachunkowe My Dla Ciebie Sp. z o.o. wykonuje również zeznania roczne osób fizycznych.

Realizujemy zeznania podatkowe na zasadach ogólnych (PIT 36), na zasadach podatku liniowego (PIT 37) oraz innych występujących w polskim prawie podatkowym sposobów rozliczania.

Usługę wykonujemy po uprzednim dostarczeniu przez klienta niezbędnych dokumentów, są to między innymi dokumenty potwierdzające prawo do ulgi oraz karty wynagrodzeń za poszczególne miesiące, jeśli dochód został uzyskany za granicą. Po wykonaniu usługi wyślemy Państwa zeznanie do Urzędu Skarbowego.

prawa handlowego i działalności gospodarczych

Rejestracja spółek

Wśród naszych usług znajdą Państwo także rejestrację spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarczych.

Sporządzimy dla Państwa umowę spółki, która po podpisaniu przez wszystkich wspólników będzie podstawą jej działania. Następnie przeprowadzimy proces wpisania przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego, a także nadania mu numerów NIP i REGON.

Następnie zgłosimy spółkę do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz ZUS-u. W przypadku działalności gospodarczej pomożemy tez wypełnić wniosek o wpisanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Usługa dostępna,
od 99 zł netto.

75 %

SPÓŁEK

20 %

FUNDACJI

Obsługa księgowa

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia oraz fundacje mają obowiązek prowadzić tak zwaną pełną księgowość.

Dlatego też dobrze jest powierzyć rozliczenia zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu się księgowością. Obsługa księgowa stowarzyszeń znajduje się w ofercie biura My Dla Ciebie. Nasze biuro posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości w stowarzyszeniach, dlatego zrobi to z należytą dokładnością.

Specyfika działania organizacji pozarządowych sprawia, że rozliczenia księgowe są często bardzo skomplikowane, dlatego jesteśmy na bieżąco w przepisach podatkowych.