• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
  • Zadzwoń: +48 609 238 481
  • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Turystyczne

Turystyczne

  • Koszty leczenia – obejmują wszelkiego rodzaju wizyty i konsultacje lekarskie, koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, koszty ratownictwa górskiego oraz wykupienie leków, środków ortopedycznych i pomocniczych,
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym – zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży,
  • Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
  • Assistance – zabezpieczenie w postaci całodobowego centrum alarmowego w języku polskim oraz świadczenia dodatkowe takie jak: ratownictwo i poszukiwanie w górach/na morzu, transport do placówki medycznej, transport powrotny do miejsca zamieszkania, transport zwłok w przypadku śmierci, pomoc tłumacza i wiele innych,
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.
W przypadku Europy karta EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Pozwala jedynie na pokrycie takich świadczeń, jakie udzielane są ich obywatelom. Dodatkowo nie pokrywają kosztów transportu, ratownictwa czy transportu zwłok, co generuje ogromne koszty. Dlatego wykupienie polisy ubezpieczeniowej pozwoli cieszyć się wyjazdem, bez konieczności martwienia się o ewentualne koszty.